ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో టొయోటా

జపాన్ దేశానికి చెందిన టొయోటా కంపెనీ తాను తయారు చేస్తున్న రెండు హైబ్రిడ్ మోడల్స్ కార్లను తొలిసారిగా అమరావతిలో…