ర‌క్తదానమే ప్రాణదాన‌ం

ప్రాణాన్ని దానం చేయడం ఎవరికైనా కష్టమైన పనే…అదే రక్తాన్ని దానం చేసి ప్రాణం పోకుండా కాపాడడం ఎవరికైనా సాధ్యమయ్యే పనే