బహుముఖ ప్రజ్ఞావతి భానుమతి
బహుముఖ ప్రజ్ఞావతి భానుమతి

బహుముఖ ప్రజ్ఞావతి భానుమతి – సెప్టెంబర్ 7 భానుమతి జయంతి భారతదేశం గర్వించదగ్గ  నటీమణుల్లో భానుమతీ రామకృష్ణ ఒకరు. నటిగానే…