మూడు తరాల తోట
మూడు తరాల తోట

‘తాతయ్యా, మనకి ఇంతమంది చుట్టాలున్నారా? అందరూ నిన్ను వరస కట్టి మరీ పలకరిస్తున్నారు’ ప్రశ్న ఆశ్చర్యకరమైనా తాతయ్యకు….

గుండె గోస
గుండె గోస

ఉత్తరాంధ్ర మాండలీకంలో సార్వజనీనమైన యాంత్రిక నాగరిక వాసులలో అరుదైపోతున్న అమాయకపు ఆప్యాయతా పూర్వక పల్లె పట్టు జనాల ‘గుండె గోస’.…

గొలుసు కధ విజేతలు
గొలుసు కధ విజేతలు

ఈ పోటీలో ఒక ప్రచురితమైన కధ అర్ధ భాగాన్నిచ్చి మిగిలిన భాగాన్ని సముచితంగా పూరించాలి. మొదటి మరియు రెండవ బహుమతులు…

నా ఆస్ట్రేలియా యానం
నా ఆస్ట్రేలియా యానం

కులం, మతం, ధనం, వృత్తి – వీటన్నింటికీ అతీతంగా సాటి మనిషిని ఇక్కడ గౌరవిస్తారు. ప్రధానమంత్రి అయినా, ముఖ్యమంత్రి అయినా…