ఉగాది నవ్వులు
ఉగాది నవ్వులు

ప్లవ నామ సందర్భంగా అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలతో –మీ నందగిరి శ్రీనివాసరావు, ఆక్లాండ్, NZ

తెలుగు శబ్ద రత్నాకరుడు
తెలుగు శబ్ద రత్నాకరుడు

తెలుగు శబ్ద రత్నాకరుడు బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు పేరు చెప్పగానే తెలుగు భాషాభిమానులకు, పండితులకు శబ్ధరత్నాకరమనే ప్రామాణికమైన నిఘంటువు…

సంగీత శిఖరానికి పద్మశ్రీ
సంగీత శిఖరానికి పద్మశ్రీ

సంగీత శిఖరం అన్నవరపు రామస్వామి కీర్తి కిరీటంలో ‘పద్మశ్రీ’ కనులకు, చెవులకు ఆనందాన్ని ఇవ్వడం కన్న మనసును ఆహ్లాదపరిచేది నిజమైన…