Cartoon of the month
Cartoon of the month

ఆక్లాండ్ వాస్తవ్యులు శ్రీ నందగిరి శ్రీనివాస రావు గారు తెలుగుమల్లి పాఠకుల కోసం ప్రత్యేకించి పంపిన…

కవిపదం – శివపథం
కవిపదం – శివపథం

తూర్పుగోదావరి జిల్లా అమలాపురం గ్రామానికి దగ్గరలో ఉన్న పలివెల గ్రామంలో కొలువైన శ్రీఉమా కొప్పులింగేశ్వర స్వామి…

మూడు తరాల తోట
మూడు తరాల తోట

‘తాతయ్యా, మనకి ఇంతమంది చుట్టాలున్నారా? అందరూ నిన్ను వరస కట్టి మరీ పలకరిస్తున్నారు’ ప్రశ్న ఆశ్చర్యకరమైనా తాతయ్యకు….