ఇండియన్ మ్యూజిక్ ఐకాన్
ఇండియన్ మ్యూజిక్ ఐకాన్

ఇండియన్ మ్యూజిక్ ఐకాన్ ఏ.ఆర్. రెహమాన్ భారతీయ సినీ సంగీతానికి ట్రెండ్ సెట్టర్ ఎ. ఆర్. రెహమాన్ పేరుతో పేరుగాంచిన…

బహుముఖ సృజనశీలి
బహుముఖ సృజనశీలి

బహుముఖ సృజనశీలి పింగళి నాగేంద్రరావు పింగళి నాగేంద్రరావు బహుముఖ సృజనశీలి…ఆయన ఒక తెలుగు సినిమా రచయిత మాత్రమే కాదు. పాత్రికేయుడు,…

కృష్ణపక్షంలో స్వేచ్చాగానం
కృష్ణపక్షంలో స్వేచ్చాగానం

కృష్ణపక్షంలో స్వేచ్చాగానం వినిపించిన దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి నవంబర్ 1 కృష్ణశాస్త్రిఉ జయంతి. తెలుగు సాహితీలోకంలో కృష్ణపక్షంలో కూడా కవితా వెన్నెలలు…