జనరంజని వారి కావ్యరంజని
జనరంజని వారి కావ్యరంజని

మన సంస్కృతికి వారసులు రామాయణం, మహాభారతం భారతీయ సంస్కృతికి దర్పణం పట్టే ఇతిహాసాలు. వాటిలోని ఒక్కొక్క ఘట్టం ఒక దివ్యమైన…

తెలుగే నా మాతృభాష
తెలుగే నా మాతృభాష

మళ్ళీ ఆ సమయం ఆసన్నమైంది. ఐదేళ్ళ క్రితం తెలుగువారి ఉనికి ప్రశ్నార్ధకమై మనకి ఒక సవాలు విసిరింది. దానికి జవాబుగా…

అవధాన సాహితీ విన్యాసం
అవధాన సాహితీ విన్యాసం

ప్రపంచంలో సుమారు 6,500 మాట్లాడే భాషలున్నాయి. 2011 గణాంకాల ప్రకారం భారతదేశంలో 121 మాతృ భాషలున్నట్లు అంచనా. వాటిలో భారత…