తెలుగు ప్రజల పెద్దపండగ
తెలుగు ప్రజల పెద్దపండగ

తెలుగు ప్రజలకు ఏడాది పొడవునా ఎన్ని పండగలు, పర్వదినాలు వచ్చినా సరే సంక్రాంతిని మాత్రమే పెద్ద పడగ..పెద్దల పండగ గా…

బహుముఖ సృజనశీలి
బహుముఖ సృజనశీలి

బహుముఖ సృజనశీలి పింగళి నాగేంద్రరావు పింగళి నాగేంద్రరావు బహుముఖ సృజనశీలి…ఆయన ఒక తెలుగు సినిమా రచయిత మాత్రమే కాదు. పాత్రికేయుడు,…