ఇండియన్ మ్యూజిక్ ఐకాన్
ఇండియన్ మ్యూజిక్ ఐకాన్

ఇండియన్ మ్యూజిక్ ఐకాన్ ఏ.ఆర్. రెహమాన్ భారతీయ సినీ సంగీతానికి ట్రెండ్ సెట్టర్ ఎ. ఆర్. రెహమాన్ పేరుతో పేరుగాంచిన…

నేల – నింగి ప్రేమ కలాపం
నేల – నింగి ప్రేమ కలాపం

– ఉత్పలమాల పద్య ఖండిక 1. నింగిని నీవుదూరమని యెప్పుడు ఖేదముచెందలేదు నీ భంగిమ లెప్పుడున్ గనుచు భాగ్యమదేయని మౌనముద్రలో…